Telšių šv. Antano Paduviečio parapija

Naujienos

SVEIKINIMAI MOTUTĖMS(2017-05-07)
NUOŠIRDUS AČIŪ JUMS UŽ IŠTARTĄ SAVO ŠIRDYJE TĄ STEBUKLINGĄ IR NUOSTABŲ "TAIP" NAUJAI GYVYBEI...
VELYKINIS SVEIKINIMAS(2017-04-16)
MIELIEJI, SU NUOŠIRDUMU VISUS SVEIKINAME SULAUKUS ŠVENTŲJŲ VELYKŲ...
Pamaldų tvarka Telšių Katedroje...
KVIEČIAME Į GAVĖNIOS REKOLEKCIJAS, KURIAS KATEDROJE PRAVES KUN. DR. SAULIUS STUMBRA, TVERŲ KLEBONAS...
SVEIKINIMAS(2016-12-26)
DŽIUGIAI SVEIKINU VISUS SU ŠV. KALĖDOMIS, KRISTAUS GIMIMO ŠVENTE. LINKIU SVEIKATOS, IŠMINTIES IR VISOKERIOPOS DIEVO PALAIMOS. SU ŠIAIS SVEIKINIMAIS KARTU SU KATEDROS GĖLININKĖMIS SIUNČIAME VISIEMS GRAŽIŲ GĖLIŲ KOMPOZICIJĄ, KURIAIS YRA PAPUOŠTI MŪSŲ ALTORIAI.
Gruodžio 24 d. (Kūčios) - šeštadienis 8 val. – šv. Mišios 21 val. – Bernelių šv. Mišios. Šventinama prakartėlė...
KVIETIMAS(2016-12-13)
Maloniai visus kviečiame šį sekmadienį (gruodžio 18 dieną į Advento rekolekcijas, kurias mūsų parapijoje ves kun. KLEMENSAS JARAMINAS. Jis nemažai metų mokėsi Italijoje, o dabar kartu su broliu kunigu Pauliumi darbuojasi Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.
Artėja prasmingos Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos. Tą perėjimą iš žemiško gyvenimo į anapusinį labai gražiai pavaizduoja vartų simbolis. Nuotraukoje matome senos pilies vartus, už kurių atsiveria nuostabi panorama, kurią užstoja mūro sienos. "Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į galvą neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli“. (1 Kor 2,9).
Maloniai kviečiame visus birželio 12 dieną į titulinius šv. Antano atlaidus Telšių Katedroje.
Su Tėvo diena!(2016-06-05)
Mieli Tėveliai, Sveikinu Jus su Tėvo diena, linkėdamas Jums nenuilstančios kantrybės, geros sveikatos ir to vidinio džiaugsmo, dėkojant už Tėvystės dovaną...
Sveikinimas!(2016-05-29)
Mielieji, Sveikinu Jus visus su Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilme. Linkiu, kad sugebėtume priimti tas malones, kurias teikia mums Kristus, esantis Eucharistijoje ir kad mokėtume pastebėti nuostabius Dievo ženklus savo gyvenimo kelyje.
Su Motinos diena!(2016-04-29)
Mielos ir mylimos Mamos, Būkite pasveikintos ir Dievo palaimintos. Tegul Jūsų šypseną netemdo rūpestėliai ir darbai. Tegul Jūsų veidą praskaidrina besiskleidžiantys šeimos žiedai - Jūsų mylimi vaikai, kurie ne tik šiandien, bet visą gyvenimą yra dėkingi Jums už tą nuostabią Gyvybės Dovaną. Dėkokite kartu su jais už Jums suteiktas Dievo dovanas, o ypač nuostabiąją Motinystės Dovaną. Tegul
Sveikinimas!(2016-03-28)
Mielieji visus sveikinu su Kristaus Prisikėlimo švente - Velykomis. Tepripildo mūsų namus ir širdis džiugi pavasariška nuotaika ir Kristaus ramybė.
Verbų sekmadienis(2016-03-16)
Verbų sekmadienį šv. Mišios vyks įprasta sekmadienio tvarka: 8 val., 10 val., 12 val., 15 val. ir 18 val.
Žinau koks nelygus ir erškėčiuotas tas Išganymo kelias... Su Didžiojo Tridienio apeigomis pradėkime ėjimą link Didžiojo Slėpinio – Dievo ant Kryžiaus kančios.
Nepriklausomybės Atkūrimo šventėje Telšių miesto Respublikos gatve buvo nešama 250 metrų ilgio vėliava, kuri sutelkė tiek jaunus, tiek vyresnius, skirtingų partijų ir pažiūrų žmones.
Prasideda Gavėnia...(2016-02-10)
Vasario 10 dieną, su Pelenų Trečiadieniu prasideda Gavėnios laikotarpis, kuris kviečia mus per atgailą, maldą ir pasninką ruoštis Kristaus Velykų šventėms. Pelenų Trečiadienį pamaldos Telšių Katedroje vyks 8.00; 12.00 val. ir 18 val.
Tai filmas, apie afrikietę šventąją Bakhitą, kurią popiežius Benediktas XVI savo enciklikoje Spe salvi pavadino vilties pavyzdžiu. Džozefina Bachita gimė Sudane (Afrikoje) kilmingoje šeimoje. Užpuolus jų kaimą plėšikams, ji buvo išvaryta į vergiją. Vėliau ji buvo parduota Italijos vicekonsului Callisto Legnani, kuris, 1885 m. į Italiją atvežtą Džiozefiną padovanojo savo draugo Augusto Michieli žmo
Sveikinimas!(2015-12-31)
Prabėgantys metai mus kviečia pastebėti savo gyvenime tai, už ką turime dėkoti, ateinantys - žvelgti su viltimi ir tikėjimu, o visas mūsų gyvenimas kviečia viską sudėti į Dievo mylinčias rankas. Tad su pasitikėjimu, palaimintų ir viltingų Metų...
Gruodžio 27 d. Katedroje 15 val. vaikų šv. Mišiose dalyvavo Kalėdų Senelis, kuris skaitė skaitinį ir po pamaldų dalijo vaikams prie eglutės dovanėles.
1 2 3 4 5 

Kaip mus rasti?

Parama parapijai

Facebook