Telšių šv. Antano Paduviečio parapija

Didysis Tridienis ir šv. Velykos (2016-03-16)

Žinau koks nelygus ir erškėčiuotas tas Išganymo kelias... Su Didžiojo Tridienio apeigomis pradėkime ėjimą link Didžiojo Slėpinio – Dievo ant Kryžiaus kančios. Bet nesustokime Kryžiaus papėdėje. Tai nėra tikslas. Tik trumpa susimąstymo minutė. Mūsų laukia kelias tolyn. Ten, kur mūsų laukia Jėzus. Ne mes einame priekyje, bet Jis mūsų laukia...

Pamaldų tvarka Telšių Katedroje

Didysis Tridienis

Kovo 24 d. (Didysis Ketvirtadienis)

11 val. – Aliejų šventinimo Mišios

18 val. – Paskutinės Vakarienės Mišios.

Kovo 25 d. (Didysis Penktadienis)

17 val. – Kryžiaus Kelias iš Mažosios bažnyčios link Katedros

18 val. – Kristaus Kančios pamaldos. Pagerbsime Kristaus Kryžių.

Kovo 26 d. (Didysis Šeštadienis)

10 val. – Giedame Kalvarijos Kalnus. Kviečiame įsijungti į bendrą maldą už save ir savo artimuosius.

19.15 val. – klausoma išpažinčių.

20 val. Velyknakčio pamaldos. Ugnies ir vandens šventinimas.

Velykinis laikas

Kovo 27 d. (šv. Velykos)

8 val. – Iškilmingos šv. Prisikėlimo šv. Mišios. Procesija

10 val. – Jaunimo šv. Mišios

12 val. – Suma.

15 val. – Vaikų šv. Mišios

18 val. – Vakaro šv. Mišios

Kovo 28 d. (II Velykų diena)

8 val. – šv. Mišios

10 val. – šv. Mišios

12 val. – Suma.

18 val. – Vakaro šv. Mišios

Kaip mus rasti?

Parama parapijai

Facebook