Telšių šv. Antano Paduviečio parapija

Pamaldų tvarka Telšių Katedroje (2017-04-11)

Pamaldų tvarka Telšių Katedroje

Didysis Tridienis

Balandžio 13 d. (Didysis Ketvirtadienis)

11 val. – Aliejų šventinimo Mišios

18 val. – Paskutinės Vakarienės Mišios.

Balandžio 14 d. (Didysis Penktadienis)

17 val. – Kryžiaus Kelias iš Mažosios bažnyčios link Katedros

18 val. – Kristaus Kančios pamaldos. Pagerbsime Kristaus Kryžių.

Balandžio 15 d. (Didysis Šeštadienis)

10 val. – Giedame Kalvarijos Kalnus. Kviečiame įsijungti į bendrą maldą už save ir savo artimuosius.

20.15 val. – klausoma išpažinčių.

21 val. Velyknakčio pamaldos. Ugnies ir vandens šventinimas.

Velykinis laikas

Balandžio 16 d. (šv. Velykos)

8 val. – Iškilmingos šv. Prisikėlimo šv. Mišios. Procesija

10 val. – Jaunimo šv. Mišios. Šventinė jaunimo muzikinė programa

12 val. – Suma.

15 val. – Vaikų šv. Mišios

18 val. – Vakaro šv. Mišios

Balandžio 17 d. (II Velykų diena)

8 val. – šv. Mišios

10 val. – šv. Mišios

12 val. – Suma.

18 val. – Vakaro šv. Mišios

Kaip mus rasti?

Parama parapijai

Facebook