Telšių šv. Antano Paduviečio parapija

Pamaldų tvarka Telšių Katedroje Kalėdų švenčių dienomis (2016-12-20)

Pamaldų tvarka Telšių Katedroje Kalėdų švenčių dienomis

Gruodžio 24 d. (Kūčios) - šeštadienis

8 val. – šv. Mišios

21 val. – Bernelių šv. Mišios. Šventinama prakartėlė.

Gruodžio 25 d. (šv. Kalėdos) - sekmadienis

8 val. – Iškilmingos šv. Kalėdų šv. Mišios

10 val. – Jaunimo šv. Mišios. Po jų – šventinis Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas

12 val. – Suma.

15 val. Vaikų šv. Mišios

18 val. – Vakaro šv. Mišios

Gruodžio 26 d. (šv. Steponas) - pirmadienis

8 val. – šv. Mišios

10 val. – šv. Mišios

12 val. – šv. Mišios

18 val. šv. Mišios

Gruodžio 31 d. - šeštadienis

8 val. – šv. Mišios

18 val. – Padėkos už prabėgusius metus šv. Mišios

Sausio 1 d. (Marija – Dievo Gimdytoja) - sekmadienis

10 val. – Rytinės šv. Mišios

12 val. – Suma.

15 val. – Vaikų šv. Mišios

18 val. – Vakaro šv. Mišios

Kaip mus rasti?

Parama parapijai

Facebook