Telšių šv. Antano Paduviečio parapija

Verbų sekmadienis (2016-03-16)

Verbų sekmadienį šv. Mišios vyks įprasta sekmadienio tvarka: 8 val., 10 val., 12 val., 15 val. ir 18 val.

Sumos metu, 12 valandą bus einama Verbų procesija. O verbų šakelės bus šventinamos visose šv. Mišiose.

Pusvalandis prieš Mišias ir Mišių metu bus klausoma išpažinčių. Klausyklose bus keletas kunigų. Pasistenkime neatidėlioti „rytojui“ to svarbaus pasiruošimo Velykų šventėms. Turi būti švarūs ne tik mūsų namai, kuriuose gyvename, bet ir mūsų siela. Ateikime ir atiduokime nuodėmių naštą. Atverkime savo sielos duris Viešpačiui.

Kaip mus rasti?

Parama parapijai

Facebook