Telšių šv. Antano Paduviečio parapija

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka (2016-11-01)

  Artėja prasmingos Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos. Tą perėjimą iš žemiško gyvenimo į anapusinį labai gražiai pavaizduoja vartų simbolis. Nuotraukoje matome senos pilies vartus, už kurių atsiveria nuostabi panorama, kurią užstoja mūro sienos. "Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į galvą neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli“. (1 Kor 2,9).

  VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ, lapkričio 1 dieną, šv. Mišios bus sekmadienio tvarka, nes visiems katalikams yra privaloma šventė.

  Paminėsime visus šventuosius, kurių vardų neišvardinsime, tačiau jie įrašyti Dangaus knygoje ir melsti jų užtarimo.

  Nebus tik Vaikų šv. Mišių 15 valandą.

  Lapkričio 1 dieną, 15 val. Naujosiose Telšių kapinėse bus einama Vėlinių procesija ir giedama Viešpaties Angelo malda už mirusiuosius. Taip pat bus galimybė pašventinti savo artimųjų kapų paminklus.

  Lapkričio 1 dienos vakare pradėsime maldų už mirusiuosius aštuondienį.

  Visą Vėlinių oktavą, aštuonias dienas vakarais, 18 valandą aukosime keli kunigai šv. Mišias už Jūsų artimuosius, iškeliavusius į amžinybę. Po Mišių eisime bažnyčioje Vėlinių procesiją.

  VĖLINIŲ DIENĄ, lapkričio 2 d., šv. Mišios Katedroje bus 8, 12 ir 18 valandą.

Kaip mus rasti?

Parama parapijai

Facebook