Telšių šv. Antano Paduviečio parapija

Naujienos

Gruodžio 27 d. Katedroje 15 val. vaikų šv. Mišiose dalyvavo Kalėdų Senelis, kuris skaitė skaitinį ir po pamaldų dalijo vaikams prie eglutės dovanėles.
Gruodžio 27 d., šv. Šeimos sekmadienį, 10 val. Jaunimo Mišiose Katedroje giedojo Telšių muzikos mokyklos mokiniai. Po Mišių vyko įvairių muzikos instrumentų bei atlikėjų koncertas, kuris tęsėsi apie valandą.
Gruodžio 25 d., Kalėdų dieną, po 12 val. Sumos Katedroje koncertavo Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas mokytojo Roberto Surblio. Apie 30 muzikantų savo grojimu džiugino klausytojus.
Pamaldų tvarka Telšių Katedroje gruodžio 24-27 dienomis
Advento rekolekcijos(2015-12-20)
Gruodžio 19-20 dienomis Telšių Katedroje vyko advento rekolekcijos, kurias vedė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos Rektorius, kunigas teologijos daktaras Ramūnas Norkus.
Popiežius Pranciškus gruodžio 8 dieną pradėjo visuotinėje Bažnyčioje Gailestingumo Jubiliejų. Gruodžio 13 dieną buvo atidarytos Gailestingumo jubiliejaus Šventosios durys pasaulio vyskupijose bei jubiliejinėse šventovėse.
Artėja Visų Šventųjų ir Mirusiųjų pagerbimo dienos. Lapkričio 1 dieną – Visų Šventųjų Dieną (sekmadienį) Telšių Katedroje šv. Mišios bus aukojamos įprasta sekmadienio tvarka 8, 10, 12, 15 ir 18 val.
Spalio 23 dieną (penktadienį) Katedroje visą dieną buvo išstatytas Švenčiausias Sakramentas tikinčiųjų adoracijai.
Kiekvieną ketvirtadienį po vakarinių 18 valandos šv. Mišių Katedros katechezės klasėje, esančioje antrame aukšte vyksta suaugusiųjų katechezės.
Spalio 22 dieną (ketvirtadienį) Katedroje buvo švenčiama Telšių Atžalyno pagrindinės mokyklos bendruomenės diena.
Informacija norintiems rengtis Pirmosios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentams.
Kviečiame pasinaudoti galimybe aplankyti Telšių Katedrą, išgirstant patikimą, istoriškai pagrįstą informaciją!
Skelbimas(2015-08-11)
Susitikimas su Brone Gudaityte!
Rugpjūčio 10 dieną Telšių katedroje šv. Mišias koncelebravo ir savo auksinį kunigystės Jubiliejų šventė ilgametis Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Rektorius prelatas Algimantas Bartkus. Jis šiuo metu gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijoje, bet save laiko žemaičiu ir labai norėjo paminėti savo Jubiliejų Žemaitijos sostinėje.
Kvietimas!(2015-07-29)
Atlaidus ves svečias kunigas, kuris sakys homilijas 8, 10 ir 12 val. šv. Mišiose. 12 val. šv. Mišiose gros pučiamųjų orkestras.
Šv. Antano Paduviečio atlaidai Telšių Katedroje. Programa: 8.00 val. šv. Mišios; 10.00 val. šv. Mišios. Aukos šias Šv. Mišias dėkodamas Dievui už tarnystę Katedros parapijoje kan. Domas. Giedos šv. Mišių metu kamerinis choras Cantate Dominum.
Dar kartą dėkojame visiems, kurie pernai taip dosniai apdovanojo Katedrą gėlėmis, viliamės ir šiemet visų parapijiečių geradariškumo.
2015 m. balandžio 23 d. 16.00 val. "Alkos" muziejuje pradedame renginių ciklą „Pašaukimas kyla ne iš žmogaus“ bei kviečiame į susitikimą–pokalbį su Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kongregacijos – marijonų ir Mažesniųjų brolių ordino – pranciškonų vienuoliais.
2015m. balandžio mėn. 26 d. (sekmadienis) kviečiame paminėti pasaulinės gyvybės dienos. Ta proga Telšių Žemaitės dramos teatre 13 val. vyks meninė kompozicija "Gyvenimo eskizai".
PAMALDŲ TVARKA DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR VELYKŲ I ir II DIENĄ
 1 2 3 4 5 

Kaip mus rasti?

Parama parapijai

Facebook