Telšių šv. Antano Paduviečio parapija

Naujienos

Mielieji, Gavėnios metu - malda, pasninkas ir išmalda yra labai prasmingi dalykai. Jie prisideda, kad pasaulyje būtų daugiau gėrio, meilės ir atjautos. Jie padeda žmogui keistis, atsinaujinti ir žengti tikruoju gyvenimo keliu. Mes turim atsiminti ir tai, kad vieni patys, be Dievo pagalbos, mes nieko negalim, o Jis mumyse veikia per Šventąją Dvasią. Tad tikrasis krikščioniškojo gyvenimo tikslas – p
Brangūs broliai ir seserys! Bažnyčiai, bendruomenėms ir pavieniams tikintiesiems gavėnia – atsinaujinimo metas. Tačiau pirmiausia tai yra „malonės metas“ (2 Kor 6, 2). Dievas iš mūsų nereikalauja nieko, ko pirma nebūtų dovanojęs: „Mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19). Jis nėra mums abejingas. Kiekvienas esame Jam brangus...
Telšių Katedroje Gavėnio rekolekcijos bus 2015 m. kovo 14-15 dienomis. Rekolekcijas ves Šv. Jono kongregacijos vienuolis Tėvas Jonas Chrizostomas
Nuo 2014.09.01 pradėjome rinkti aukas būsimiems naujiems Katedros suolams. Šiuo metu surinkta 6151,77 eurai. Dar reikalinga 33691,32 eurai. Kviečiu kas galit prisidėkite prie naujųjų Katedros suolų gamybos.
Metinė statistika
2014 metais Telšių šv. Antano Paduviečio parapijos mirusieji
2015-ųjų metų sausio-balandžio mėnesių ketvirtadieniais maloniai kviečiame į susitikimus-katechezes - video su VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoju doc. dr. A. Lukoševičiumi, Palydėtojas - vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Susitikimų pradžia 2015 metų sausio 8 diena, 18.00 val., Telšių dekanato šeimos centre.
Jau nuo lapkričio pradžios Telšių šv. Antano Paduviečio Katedros prieangyje veikia Telšių dienos centrą ,,Židinėlis“ lankančių vaikų kūrybinių darbų paroda, kurioje vaizduojami įvairūs Šventieji ir Angelai. Ant medinių lentučių tapę jaunieji dailininkai prieš tai kartu su juos kūrybinėje kelionėje lydėjusia dailininke Asta Šimkevičiene įkvėpimo ieškojo peržiūrėdami religinius paveikslėlius, abrozd
Pirmąjį sekmadienį po Šv. Kalėdų, Bažnyčioje švenčiant Šventosios Šeimos dieną, į Telšių šv. Antano Paduviečio katedrą gausiai rinkosi sutuoktinių poros. Sumos šv. Mišių, kurioms vadovavo ir pamokslą apie ypatingą krikščioniškos šeimos svarbą pasakė vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Katedros administratorius kan. Domas Gatautas
Sekmadienį lapkričio 23 d. kviečiame į negimusių kūdikių dienos paminėjimą Telšių Katedroje
Tėvelių dėmesiui(2014-11-05)
Prašome atkeipti dėmesį tuos vaikus, kurie nėra atsiskaitę užduotų maldų. Per atostogas būtina jas išmokti ir lapkičio 10-15 dienomis per pamokėles atsiskaityti! Šį sekmadienį bus renkamos knygelės, todėl visus vaikučius kviečiu aktyviai dalyvauti 15 val.
Greitai bėga laikas, atrodo, taip neseniai pradėjome spalio – rožinio maldos – mėnesį. Žengiame į lapkričio mėnesį, kuriame turėtume pratęsti mūsų tikėjimo gilinimą, stiprinimą ryšio su Dievu bei su visų mūsų laukiančio amžinojo gyvenimo, t.y. laimingo amžinojo gyvenimo viltimi.
VISI ŠVENTIEJI (šeštadienis): 8.00, 10.00, 12.00, 15.00 - (jeigu nelis) šv. Mišios bus aukojamos už mirusius ir palaidotus Telšių naujosiose kapinėse; 18.00 val. MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO DIENA - VĖLINĖS (sekmadienis): 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 val.
2014 m. lapkričio mėn. 1 d. (šeštadienis) po 18.00 val. šv. Mišių, sakralinės muzikos koncertas "Sutemų skaitiniai". Duo Barocco: Renata Dubinskaitė (mecosopranas), Saulė Šerytė (mecosopranas); Ridas Jasiulionis (skaitovas); Roma Jaraminaitė (violončelė); Audra Telsknytė (vargonai); Koncertas nemokamas.
Dvasinės pratybos kasdienybėje – tai įsipareigojimas kasdien skirti laiko maldai – apmąstyti tai dienai skirtą medžiagą ir vieną kartą per savaitę pasidalinti apie tai grupelėje, gauti dvasios palydėjimą. Kviečiame į susitikimą su dvasios palydėtojais iš Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės ir tėvu Stasiu Kazėnu SJ, kurie daugiau papasakos apie dvasines pratybas.
Rugpjūčio mėn. 30 d. 18.00 val. Rugpjūčio mėn. 31 d. 10.00 val. Rugsėjo mėn. 1d. 12.00 val. Bus meldžiamasi už mokinius ir studentus, pradedančius naujuosius mokslo metus. Po šv. Mišių mokiniai ir studentai bus palaiminti. Kviečiame parapijos šeimas į bendrą maldą, pavedant Dievui naujuosius mokslo metus
Registracija vyks parapijos raštinėje iki rugsėjo 26d., (Katedros a. 2): Pirmadienį-penktadienį 9.00 – 12.30 ir 16.00 - 17.30 val. Su savimi turėti Krikšto pažymėjimo kopiją.
Registracija vyks parapijos raštinėje iki rugsėjo 26d., (Katedros a. 2): Pirmadienį-penktadienį 9.00 – 12.30 ir 16.00 - 17.30 val. Su savimi turėti Krikšto ir P. Komunijos pažymėjimų kopijas.
Grupė telšiškių, vadovaujami Telšių šv. Antano Paduviečio katedros administratoriaus kan. Domo Gatauto, leidosi į piligriminę kelionę, į Agluoną Latgaloje. Švč. Mergelės Marijos paguosti, Viešpaties artumo sustiprinti, praturėję žiniomis, daug pamatę ir sužinoję, žemaičiai piligrimai, kiek pavargę, bet džiugūs dvasia grįžo į savo gražųjį miestą Telšius.
Telšių šv.Antano Paduviečio parapijoje Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas: 2014 m. rugpjūčio mėn. 23 d. (šeštadienis) 10.00 val. ir 14.30 val.
 1 2 3 4 5 

Kaip mus rasti?

Parama parapijai

Facebook