Telšių šv. Antano Paduviečio parapija

Naujienos

Bažnyčia, paklusdama mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus priesakui skelbti Evangeliją visai kūrinijai, per visus amžius ištikimai stengiasi perduoti Gerąją Naujieną visiems žmonėms bei suvokia Dievo karalystės skelbimą ir kūrimą kaip savo pagrindinę užduotį. Labai svarbus šios užduoties atlikimo įrankis bei esminė evangelizacijos proceso dalis – katechezė, nes sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesi
2014m. rugpjūčio mėn. 22 d. Telšių šv. Antano Paduviečio Katedroje 18 val. šv. Mišios, po jų palinkėjimų Lietuvai perdavimas. Baltijos kelio 25- mečio jaunimo iniciatyvinės grupės video klipo pristatymas. Kviečiame kuo gausiau dalyvauti!
Šv. Antano atlaidų šventė Šeimos metai Telšių šv. Antano Paduviečio (Katedros) parapija 2014m. birželio 8 8.00 val. Šv. Mišios ir šv. Antano litanija 10.00 val. šv. Mišios. Mišiose gieda vyrų ansamblis „Quorum“ 11.00 val. Vyrų ansamblio „Quorum“ sakralinės muzikos koncertas 12.00 val. šv. Mišios. Mišioms vadovauja vysk. Linas Vodopjanovas OFM
Mieli parapijiečiai, š.m. birželio 8 d. mūsų Katedroje didžiulė iškilmė - Šv. Antano atlaidai. Tomis dienomis, birželio 5-8 dienomis Žemaitijos sostinėje vyks ir miesto šventė. Į Telšius sugužės daug svečių, aplankysiančių ir mūsų Šv. Antano Paduviečio Katedrą. Todėl norisi kasmet vis gražiau gėlėmis išpuošti mūsų šventovę. Kreipiamės į visus geruosius žmones, jeigu Jūsų dar-želiuose jau
Prasidedėjus Gegužės mėnesiui Katedroje Gegužinės pamaldos bus: šiokiadieniais po 18.00 val šv. Mišių; Sekmadieniais 11.30 val. Kviečiame tikinčiuosius kuo gausiau dalyvauti gegužinėse pamaldose. Kas negalite ateiti į bažnyčią raginame savo namuose su artimaisiais ar kaimynais susieiti ir bendrai atlikti gegužines pamaldas.
2014m. gegužės mėn. 4d. 12.00 val. Katedroje melsimės už gyvas ir mirusias mamas, močiutes. Po šv. Mišių apie 13.00 val. Katedroje bus sakralinės muzikos koncertas, jį mamoms, močiutėms dovanos Telšių muzikos mokyklos auklėtiniai.
Iš pirmapradžio chaoso Dievas kūrė pasaulį ir žmogų, kūrė tautas, kultūras, amžius ir begalybę kitų didingų tvarinių bei mažų ir jaukių smulkmenų. Tarp jų – ir mūsų šeimą. Šešis skirtingus žmones: tėtį Mindaugą, mamą Astą, tris sūnus – Mykolą, Joną, Pijų – ir dukrytę Mažvydę.
Nuoširdžiai sveikiname Jus visus, švenčiančius didžiąją Kristaus pergalę prieš mirtį šiais neramiais, pavojų kupinais, mūsų Tėvynei ir mums grėsmingais metais! Kas žino, ar sulauksim kitais metais ramesnių, laimingesnių Velykų!
Sulaukėme ypatingo įvykio kiekvieno krikščionio gyvenime – šv. Velykų, kuomet Kristaus prisikėlimo šviesa apšviečia visą Žemę ir kiekvieną iš mūsų. Šios šventos Velykos teatnaujina mūsų Tikėjimą, pasitikėjimą Dievo ir žmogaus gailestingumu.
Kryžiaus kelias(2014-04-12)
Kviečiame mažus ir didelius į Kryžiaus kelio apmąstymą Telšių miesto gatvėmis. Kryžiaus kelias bus Didįjį Penktadienį (balandžio 18d.) 17.00 val. nuo Telšių Mažosios bažnyčios. Esate laukiami visi!
IV Gavėnios savaitė Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijoje ne mažiau turininga nei pastarosios. Prasidėjusi praėjusį sekmadienį Sakralinės muzikos koncertu, kurio metu tikintieji, valstybiniam chorui ,,Vilnius" atliekant Vytauto Miškinio ,,Passio Domini Nostri Christi secundum Joannem", turėjo...
Gavėnia, tai rimties, susikaupimo ir pasninko laikas. Velykinė išpažinties laikas tęsiasi iki birželio mėn. 29d. (šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus šventės). Gavėnios metu stenkimės nekelti triukšmingų pasilinksminimų, griežčiau vengti svaigalų, penktadieniais užlaikyti pasninko. Gavėnios metu mūsų Katedroje sekmadieniais prieš sumos šv. Mišias 11.30 val. ir penktadieniais 17.30 val. einamas kryžiaus
Telšių Katedra, Telšių Mažoji, Degaičiai, Eigirdžiai, Gadūnavas, Janapolė, Kaunatava, Lauko Soda, Lieplaukė, Luokė, Mitkaičiai, Nerimdaičiai, Nevarėnai, Pavandenė, Tryškiai, Ubiškė, Upyna, Varniai, Viekšnaliai, Viešvėnai, Žarėnai, Ryškėnai, Baltininkai, Rainiai, Vembutai.
Verbų sekmadienio pamaldų tvarka Telšių Katedroje. 8.00 val. šv. Mišios. 10.00 val. šv. Mišios. 12.00 val., procesija nuo Telšių vyskupijos kurijos rūmų iki Katedros ir joje Vyskupo aukojamos šv. Mišios. 15.00 val. šv. Mišios vaikams. 18.00 val. šv. Mišios. Visose šv. Mišiose yra šventinamos verbos.
Telšių šv. Antano Paduviečio Katedroje Gavėnios rekolekcijos vyks 2014m. balandžio mėn. 4-6d. Rekolekcijas ves iš Šiaulių šv. Jurgio parapijos vikaras kun. Mindaugas Grigalius.
Telšiškiai, norintys patirti Dievo gailestingumą, buvo kviečiami į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą, kur nuo penktadienio vakaro jų ištisą parą laukė išklausyti, pasikalbėti, susitaikinti padėti pasirengę kunigai, vyko Švč. Sakramento Adoracija.
Telšių dekanato šeimos centre vyko Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros administratoriaus kan. Domo Gatauto inicijuotas susitikimas su Tomu Vilucku, straipsnių, knygų autoriumi ir krikščioniškųjų vertybių skleidėju.
Jau įprasta matyti į Telšių dekanato šeimos centrą vakarais besirenkančius sužadėtinius, kurie kviečiami dar ir dar kartą porose įsižiūrėti vienas į kitą, kad tinkamai ir atsakingai pasirengtų priimti Santuokos Sakramentą – vienas kito ir Dievo sąjungą, truksiančią visą jų gyvenimą.
Įsibėgėjant 2014-iesiems – Šeimos metams, kelionę po Šv. Antano Paduviečio katedros parapijos šeimas pradėjo šios Katedros Šventosios šeimos altoriaus paveikslo, kurio centre Švč. Mergelė Marija, šv. Juozapas ir dvylikametis Jėzus, kopija.
Švenčiant Kristaus Paaukojimo šventykloje (Grabnyčių) šventę, Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje svečiavosi Kauno Sakralinės muzikos mokyklos choras "Pastoralė", kuris giedojo 12 val. Šv. Mišiose, o po jų atliko įspūdingą koncertinę programą "IKI KITŲ KALĖDŲ".
 1 2 3 4 5 

Kaip mus rasti?

Parama parapijai

Facebook