Telšių šv. Antano Paduviečio parapija

Šv. Ignaco Lojolos grupelė

Šv. Ignaco Lojolos grupelė yra tiems, kas nori labiau gilintis į Dievo žodį ir apmąstyti santykį su savimi, kūrinija ir Dievu. Kurie trokšta ir ieško DAUGIAU!
Dvasinės pratybos kasdienybėje – tai įsipareigojimas kasdien skirti laiko maldai – apmąstyti tai dienai skirtą medžiagą (šv. Rašto ištrauką, gaires maldai) ir vieną kartą per savaitę pasidalinti apie tai grupelėje, gauti dvasios palydėjimą.
Plačiau apie dvasines pratybas čia (http://www.jesuit.lt/dvasines-pratybos-32).
Esame dėkingi už pagalbą dvasios palydėtojams iš Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės (Šiauliai) ir Telšių Katedros parapijos kunigams.

Telšiuose grupelė meldžiasi nuo 2014 m. 
Renkamės Telšių Katedroje kiekvieną pirmadienį po 18 val. šv. Mišių.
Kviečiame prisijungti ir melstis kartu!